Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconhoppiplanner:
hoppiplanner Featured By Owner Jan 14, 2014
İyi günler,
Deviant hesabım olmadan önce de çalışmalarınızı takip ediyordum.
Sanatınızı etkileyici buluyorum. Tutkulu çalışmalar :)
Reply
:iconburcinesin:
burcinesin Featured By Owner Jan 20, 2014  Student Photographer
Çok teşekkür ederim.
Selamlar olsun.
Reply
:iconpieton:
pieton Featured By Owner Jun 7, 2013
Gorgeous use of light.
Reply
:iconegsist:
egsist Featured By Owner Aug 25, 2012
Stunning gallery! I love your photos!
Reply
Add a Comment: